Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 18/9/2019, tại UBND thành phố Bắc Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. Về phía thành phố Bắc Ninh có đồng chí: Lưu Đình Thực – UVBTV TU - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng trưởng các phòng, đơn vị liên quan.