Ngày 12-6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019.