Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 08/03/2021 - Đến ngày : 14/03/2021
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
08/03/2021
Thứ ba
09/03/2021
Thứ tư
10/03/2021
Thứ năm
11/03/2021
Thứ sáu
12/03/2021
Thứ bảy
13/03/2021
Chủ nhật
14/03/2021
Chương trình công tác