Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 17/02/2020 - Đến ngày : 23/02/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
17/02/2020
Thứ ba
18/02/2020
Thứ tư
19/02/2020
Thứ năm
20/02/2020
Thứ sáu
21/02/2020
Thứ bảy
22/02/2020
Chủ nhật
23/02/2020
Chương trình công tác