Sở Thông tin và truyền thông làm việc với UBND thành phố Bắc Ninh

20/09/2019 10:26 Số lượt xem: 25

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, ngày 18/9/2019, tại UBND thành phố Bắc Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông do đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. Về phía thành phố Bắc Ninh có đồng chí: Lưu Đình Thực – UVBTV TU - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng trưởng các phòng, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc các đại biểu nghe báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về thông tin tuyên truyền năm 2019 trên địa bàn thành phố. Qua đó trong 9 tháng năm 2019, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: 100% các cơ quan, đơn vị của UBND Thành phố và các xã, phường đã sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối mạng WAN nội tỉnh và có thiết bị phát sóng wifi phục vụ công tác chuyên môn và triển khai ứng dụng các hệ thống dùng chung của tỉnh; Tiếp nhận và cấp 166 chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị; tham mưu và ban hành trên 1700 văn bản được ký số; tạo lập chuyên mục “Chứng thư số”, cập nhật các thông tin giới thiệu, tài liệu hướng dẫn sử dụng, các biểu mẫu, link tải phần mềm cài đặt chứng thư số trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố để tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền về triển khai sử dụng chữ ký số; tạo lập trang thông tin điện tử thành phần cho 19 xã, phường tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Tính đến nay, Cổng Thông tin điện tử đã đăng tải 254 dịch vụ công, gần 500 tin, bài, văn bản; tiếp nhận 24.834 hồ sơ của công dân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua hệ thống một cửa điện tử tại Trung tâm hành chính công Trong đó có 21.573 hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn (đạt ~87%). Công tác bảo đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được thực hiện tốt, không có sự cố nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng xảy ra. Đã tạo lập chuyên mục “An toàn – an ninh thông tin” trên Cổng Thông tin điện tử, đăng tải cẩm nang an toàn thông tin và hướng dẫn phát hiện thư giả mạo.

Thành phố Bắc Ninh đã phối hợp tốt với các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền các quy định, kế hoạch, quy hoạch về phát triển, chuyển đổi mạng lưới viễn thông: chuyển đổi, di chuyển từ trạm thu phát sóng di động (BTS) cồng kềnh sang trạm thân thiện môi trường, gọn mỹ quan đô thị, chuyển từ nhà dân ra những nơi công cộng như công viên, vườn hoa…thực hiện tốt việc ngầm hóa cáp viễn thông trên các tuyến phố theo quy hoạch, đồng thời bó gọn cáp trên các tuyến đường nội thị.

 

Thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử, từ đầu năm đến nay Thành phố đã cung cấp hơn 500 lượt thông tin cho các cơ quan báo chí; tăng cường kiểm tra hoạt động in ấn, xuất bản phẩm và thu hồi các xuất bản phẩm vi phạm; Tăng cường kiểm tra các điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có 118 cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng…

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố còn tồn tại một số hạn chế: việc tạo lập hồ sơ công việc trên phần mềm quản lý văn bản điều hành đạt hiệu quả chưa cao, một số tài khoản thư điện tử công vụ bị lây nhiễm mã độc, chứa nhiều thư rác; máy tính cá nhân của một số cán bộ công chức bị nhiễm virus; việc triển khai dịch vụ công trực tuyến còn chưa phổ biến do thói quen nộp trực tiếp của đại bộ phận người dân; công tác quản lý sim rác còn nhiều khó khăn…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của thành phố trong thời gian qua. Đồng thời cũng đề nghị thành phố Bắc Ninh   phát huy các kết quả đạt được, và tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quản lý nhà nước về báo chí, phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng CNTT của tỉnh, đảm bảo tốt các điều kiện về hạ tầng mạng và thiết bị CNTT. Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ cán bộ trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp về lợi ích của việc ứng dụng CNTT, đặc biệt là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo sát sao việc đẩy mạnh các ứng dụng CNTT. Phối hợp triển khai hiệu quả các hạng mục của Đề án xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 – 2022, tầm nhìn đến năm 2030. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thành phố Bắc Ninh xây dựng báo cáo về lĩnh vực thông tin và truyền thông góp phần hoàn thiện báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐH