Đại hội Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV

30/05/2020 12:02 Số lượt xem: 275

Ngày 29/5, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Đỗ Đình Hữu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng - Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, cùng 45 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Đỗ Đình Hữu, TUV,  Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Sở TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở TT&TT đã phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; trong đó đã chú trọng lãnh chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển ngành: tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng chính quyền điện tử và thí điểm mô hình thành phố thông minh. Công tác quản lý nhà nước về bưu chính viễn thông được chú trọng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực pháp luật. Tập trung chỉ đạo, quản lý có hiệu quả thuê bao di động trả trước, tin nhắn rác. Chỉ đạo tăng cường ngầm hóa mạng ngoại vi, dùng chung cơ sở hạ tầng. Làm tốt công tác điều phối các hoạt động phát triển hạ tầng BCVT trên địa bàn tỉnh. Huy động được nguồn lực của các doanh nghiệp BCVT tham gia hỗ trợ hệ thống chính quyền trong cung cấp dịch vụ công, xây dựng chính quyền điện tử. Công tác quản lý nhà nước về CNTT triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt hạ tầng, ứng dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực CNTT, an toàn thông tin. Các chỉ số ứng dụng CNTT của tỉnh hàng năm luôn duy trì, giữ vững trong top đầu của cả nước; Xây dựng hệ thống quản lý văn bản điều hành dùng chung thống nhất cho các cơ quan nhà nước, các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở cả 3 cấp kết nối liên thông với Trục liên thông quốc gia bước đầu đạt kết quả, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tiết kiệm chi phí, thời gian; Thực hiện được các giải pháp đột phá, chuyển đổi phương thức ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong nâng cao hiệu lực hiệu quả, cải cách hành chính thông qua các ứng dụng của mạng xã hội,…giúp giảm tối đa khoảng cách giữa người dân với cơ quan nhà nước. Việc triển khai thí điểm xây dựng thành phố thông minh được quan tâm đầu tư, bước đầu đạt được kết quả tích cực. Xây dựng Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh đáp ứng nhu cầu triển khai các hệ thống CNTT; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích, xử lý hình ảnh, phát hiện vi phạm giao thông; Hệ thống camera giám sát an ninh triển khai tập trung, dùng chung, cấp tài khoản và phân quyền truy cập cho các cơ quan, lực lượng chức năng theo thẩm quyền; thử nghiệm tích hợp dữ liệu và phân tích các chỉ tiêu kinh tế xã hội; phát triển hệ thống họp không giấy tờ cho các kỳ họp của UBND tỉnh theo hướng chuyển đổi số hoàn toàn. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở có nhiều đổi mới ,tạo chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả; các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc được phát triển mạnh mẽ; Tăng cường đầu tư nâng cấp trang thiết bị, hiện đại hóa hệ thống thông tin tại các địa phương; công tác thông tin đối ngoại được triển khai đồng bộ, đổi mới và toàn diện, chú trọng truyền thông hiện đại; tăng cường hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí trung ương, đối tác truyền thông lớn nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trên nhiều lĩnh vực. Cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, qua đó góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI, PAR index của tỉnh.

 

Với phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, bứt phá”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở TT&TT đề ra phương hướng thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát triển đồng bộ, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Cụ thể, đến năm 2025: 95% dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông được cung cấp ở mức độ 4; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công của Sở; 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng... Đồng thời, quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến 90% quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Bắc Ninh. Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào BCH Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng bộ Sở TT&TT; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 dự khuyết dự Đại hội đảng bộ cấp trên. BCH Đảng khóa 4 đã tổ chức họp phiên thứ nhất bầu đ/c Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ và đồng chí Vũ Huy Phương, Phó Giám đốc Sở TT&TT làm Phó Bí thư Đảng bộ Sở TT&TT nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời bầu UBKT Đảng ủy gồm 03 đ/c. 

Một số hình ảnh Đại hội:

 

KL