Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông, nhiệm kỳ 2017- 2022

17/07/2017 11:55 Số lượt xem: 2543

Ngày 13- 7, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Như Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Văn Hào,Đảng ủy viên Đảng ủy khối, Bí thư chi bộ,  Phó Giám đốc Sở; Vũ Huy Phương, Chi ủy viên, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Sở.

Các đồng chí lãnh đạo Sở và đại diện Công đoàn viên chức tỉnh với Ban chấp hành khóa mới

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, chủ động phối hợp với cấp ủy , chính quyền, đoàn thể đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Chi ủy Sở với nhiều hình thức đa dạng, phong phú góp phần quan trọng nâng cao ý thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn nghề nghiệp của đoàn viên Công đoàn. Đồng thời vận động đoàn viên thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tích cực đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, lãng phí, tham nhũng, các vi phạm pháp luật, vi phạm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, nữ công, công tác xã hội, từ thiện giúp đỡ người nghèo, người có công với cách mạng và phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng được Công đoàn Sở tổ chức, phát động thu hút đông đảo đoàn viên tham gia tích cực. Công đoàn Sở đã quan tâm đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức và người lao động, phối hợp với lãnh đạo sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. 

Sự cố gắng của Ban chấp hành Công đoàn Sở đã góp phần đoàn kết, động viên, khích lệ đông đảo đoàn viên nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ công tác. Nhiều năm liên tục cơ quan được công nhận là “Công sở văn hóa”; “Đơn vị trong sạch, vững mạnh” nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2017- 2022, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đưa ra mục tiêu: 100% đoàn viên công đoàn được tham gia nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;    phối hợp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận, tin học, ngoại ngữ… cho cán bộ, công chức, viên chức; phấn đấu 100% ủy viên Ban chấp hành được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn; Hằng năm, 100% đoàn viên Công đoàn đạt đoàn viên tích cực, 100% nữ đoàn viên đăng ký thực hiện các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hằng năm phấn đấu trên 90% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; giới thiệu từ 10-12 đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đoàn viên công đoàn và những thành tích của Công đoàn Sở trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; Cần gắn chặt các hoạt động của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của ngành, nhất là nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong QLNN, cải cách thủ tục hành chính. Công đoàn Sở cần có nhiều hình thức và biện pháp sáng tạo để đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động của ngành. Đẩy mạnh và đổi mới hơn nữa việc tổ chức, phát động, thực hiện các phong trao thi đua yêu nước thiết thực, tránh hình thức, nhất là phong trào thi đua phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đổi mới hoạt động công đoàn gắn với đổi mới trong công tác chuyên môn, nhất là lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, nhạy cảm; Chủ động nghiên cứu và tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp trí tuệ của các đoàn viên để tham gia với lãnh đạo sở trong việc xây dựng và phát triển Sở; Công đoàn cần sâu sát hơn nữa đối với đoàn viên, nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của đoàn viên, nhất là những vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn; điều kiện công tác, để cùng chính quyền tìm biện pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Chỉ đạo đẩy mạnh và duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi; Xây dựng tập thể Ban chấp hành Công đoàn đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo, đổi mới...

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn khóa mới, nhiệm kỳ 2017- 2022.

MP - TT CNTTTT