Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông

19/02/2020 10:09 Số lượt xem: 109

Những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông (BCVT) trên địa bàn tỉnh luôn có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương.

Bắc Ninh đang thí điểm xây dựng Trạm BTS thân thiện với môi trường.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, năm 2019 Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực của ngành. Đặc biệt là quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; quy định xây dựng, quản lý và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động… Những văn bản ban hành đã thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc phát huy vai trò của BCVT - CNTT trong phát triển kinh tế xã hội. Coi đây là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế trí thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Sở tham mưu ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Với dịch vụ này, các tổ chức, cá nhân có thể đến các bưu cục để thực hiện hàng nghìn thủ tục hành chính của cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) để gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Trong năm, dịch vụ bưu chính công ích đã tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ và trả khoảng 4.000 hồ sơ.

Ngoài ra, Sở phối hợp thực hiện quyết liệt các văn bản chỉ đạo liên quan đến lĩnh vực của ngành. Hướng dẫn các bộ phận chuyên môn, các doanh nghiệp trực thuộc ngành thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới đối với các huyện Thuận Thành, Yên Phong và Lương Tài; Tham gia khảo sát, triển khai đầu tư trang thiết bị cho 15 Đài truyền thanh cơ sở và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến, với 140 điểm cầu ở cả 3 cấp.

Sở chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tổ chức rà soát, chuyển đổi trạm BTS cồng kềnh sang không cồng kềnh; chỉnh trang, làm gọn, ngầm hóa mạng ngoại vi, dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông tại một số trục đường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và trung tâm các huyện, thị xã; khảo sát vị trí lắp đặt mới và thay đổi vị trí hơn 90 trạm BTS, phù hợp với quy hoạch phát triển BCVT và CNTT. Nhờ thực hiện các biện pháp tích cực nên hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh được tối ưu, đồng bộ, hiện đại, rộng khắp; mạng thông tin di động ngày càng được củng cố, mở rộng vùng phủ sóng, bảo đảm chất lượng dịch vụ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu người sử dụng cũng như bảo đảm mỹ quan đô thị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực BCVT còn một số tồn tại: Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với các điểm cung cấp trò chơi điện tử chưa nhiều do chưa có quy định về phí, lệ phí; Chuyển đổi trạm BTS cồng kềnh thành trạm BTS không cồng kềnh tại các đô thị còn chậm do kinh phí nhiều, doanh nghiệp khó tìm vị trí phù hợp; Tỉ lệ ngầm hóa mạng ngoại vi và dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông còn thấp do hạ tầng ngầm chưa được đồng bộ, chi phí ngầm hóa cao; Kiểm định mới, kiểm định lại các trạm BTS chưa được quan tâm thường xuyên, một số trạm kiểm định còn chậm, thời gian kéo dài.

Thời gian tới, Sở TT&TT tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính, Viễn thông và CNTT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch hệ thống hạ tầng, đường dây thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; Đẩy mạnh việc chỉnh trang, làm gọn mạng ngoại vi; ngầm hóa và dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin; di dời các cột BTS cồng kềnh thành cột BTS không cồng kềnh tại các khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; triển khai Wifi thông minh, truyền thanh thông minh trên địa bàn tỉnh.

MP