Đẩy mạnh lập hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử thay ký văn bản giấy

13/04/2020 14:01 Số lượt xem: 422

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã bố trí một bộ phận cán bộ làm việc tại nhà và xử lý công việc qua công nghệ thông tin. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên việc sử dụng văn bản điện tử thông qua việc lập hồ sơ công việc sử dụng chữ ký số văn bản điện tử thay thế văn bản giấy còn hạn chế. Đến nay, chỉ có 10/29 (21 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và 8 UBND huyện, thị xã, thành phố)đơn vị, địa phương thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc đối với chuyên viên và ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thay cho việc ký văn bản giấy gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Y tế; T.P Bắc Ninh; thị xã Từ Sơn; huyện Gia Bình; Yên Phong và Thuận Thành.

 
Thông tin chữ ký số của cán bộ trên văn bản điện tử

Việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp hiện nay là rất cần thiết. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đừng đầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện, góp phần xử lý công việc hiệu quả trên môi trường mạng.

MP