Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội góp phần ổn định và phát triển đất nước (*)

06/08/2018 15:11 Số lượt xem: 381
(Lược trích bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 26)

Đồng chí Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là hoạt động thường niên diễn ra nhiều năm nay, có giá trị thực tiễn và hiệu quả thiết thực. Hội thảo lần thứ 26, năm 2018 lần này, tỉnh Bắc Ninh vinh dự được đón các đồng chí đại biểu về dự Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc với chủ đề: “Báo Đảng địa phương với công tác tuyên truyền đấu tranh chống các quan điểm sai trái và tiêu cực xã hội. Nâng cao tính chiến đấu của Báo Đảng địa phương". Đây là dịp để Báo Bắc Ninh giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền của các báo bạn, đồng thời cũng là dịp để các đồng chí đại biểu các tỉnh, thành phố bạn tìm hiểu, thăm quan vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng “Bắc Ninh – Kinh Bắc”.

Trong hành trình hơn 20 năm xây dựng và phát triển của tỉnh, Báo Bắc Ninh luôn là đơn vị đi đầu trong công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng một Bắc Ninh “Văn hiến, năng động, phát triển”,  phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Sau hơn 20 năm tái lập, hình ảnh Bắc Ninh ngày nay phát triển nhanh, mạnh, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đạt nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 12,58% (nằm trong nhóm cao nhất cả nước); lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng mạnh, đạt 14,2%; công nghiệp tiếp tục là đầu tầu phát triển, GTXS đạt xấp xỉ 1.000.000 tỷ đồng; có 3 chỉ tiêu về kinh tế: GTSX công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, GRDP bình quân đầu người đứng vị trí thứ 2 toàn quốc; quy mô nền kinh tế của tỉnh đã vươn lên đứng vị trí thứ 4 cả nước; Bắc Ninh vẫn là 1 trong 10 tỉnh có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực với 2 đơn vị cấp huyện và 73,5% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hết năm nay, sẽ có 4 đơn vị cấp huyện và trên 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Bắc Ninh đã được công nhận đô thị loại I. Hoàn thành Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trình Chính phủ, Bộ chính trị. Quy hoạch vùng Thủ đô đã được Thủ tướng phê duyệt, vị thế của Bắc Ninh trong vùng được nâng cao, từ đô thị vệ tinh Bắc Ninh được Trung ương xác định là 1 trong 3 đô thị động lực của vùng Thủ đô cùng với Hà Nội và Vĩnh Phúc. Các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, y tế, văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư và đạt được những thành tích rất đáng phấn khởi. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm… được quan tâm. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, các mặt công tác nội chính, tư pháp, đối ngoại được đẩy mạnh. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và hệ thống chính trị được tăng cường.

Trong sự nghiệp cách mạng, báo chí luôn được coi là một bộ phận quan trọng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân. Tiếng nói của báo chí góp phần thống nhất các chủ trương, phương pháp hành động khác nhau nhằm đạt được mục đích, khắc phục những thiếu sót trong hoạt động tư tưởng và thực tiễn của những người cộng sản, làm thức tỉnh quần chúng. Đồng thời báo chí là đội quân xung kích trong việc phát hiện, nhận diện, phản ánh tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những hiện tượng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Với vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, báo chí tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát cán bộ, đảng viên. Báo chí thực sự trở thành trợ thủ đắc lực trong việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, báo chí cả nước đã đấu tranh, phản bác, đáp trả mạnh mẽ với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch, phản động, từ đó góp phần đấu tranh phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngoài các cơ quan báo chí như: Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Người Kinh Bắc (do Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh quản lý) còn có một số đại diện báo Trung ương thường trú: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân. Riêng báo chí tỉnh Bắc Ninh có 4 loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, hiệu quả của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí, báo chí của tỉnh đã kịp thời tuyên truyền có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương; thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; là cầu nối giữa Đảng với nhân dân… góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; đưa các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong việc tuyên truyền trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc tế… chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách khách quan, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái và các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên báo chí của tỉnh còn hạn chế, tính chiến đấu chưa cao, ít tác phẩm đấu tranh, phản biện lại các quan điểm sai trái và tiêu cực trên mạng xã hội.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái; phòng, chống các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đáp ứng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trước hết các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo cần làm cho cán bộ, hội viên -nhà báo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hội và đội ngũ người làm báo trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII); phát huy tốt vai trò tiên phong trên lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối nội, đối ngoại; luôn giữ vững định hướng chính trị, kịp thời đấu tranh với những thông tin sai trái, xuyên tạc, phủ nhận truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, điều hành của chính quyền các cấp cùng thành tựu sự nghiệp đổi mới đất nước mấy chục năm qua.

Tôi mong muốn qua cuộc Hội thảo này, Báo Bắc Ninh được Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới, giải pháp đột phá mạnh mẽ trong hoạt động thông tin tuyên truyền, nhất là công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, góp phần ổn định và phát triển đất nước, quê hương.

Nguồn: Theo Báo Bắc Ninh điện tử