Đồng chí Nguyễn Văn Hào, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở tham dự Hội thảo Khoa học: Nâng cao chất lượng cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ.

28/06/2017 14:49 Số lượt xem: 2802

Ngày 19/6/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo Khoa học: Nâng cao chất lượng cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo một số chi bộ Đảng bộ cơ sở và trực thuộc ở các địa phương trong tỉnh, một số cộng tác viên tiêu biểu,....Đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Đồng chí Nguyễn Đăng Túc, UV BTV Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội thảo

Hội nghị đã được nghe trên 10 tham luận theo các nội dung chuyên đề khác nhau đóng góp cho cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ. Các nội dung đóng góp tập trung vào hình thức, bố cục, các nội dung của cuốn từ định hướng tư tưởng đến các nội dung thiết yếu, đóng góp về công tác đào tạo bồi dưỡng, về hợp tác với đội ngũ cộng tác viên, về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, về tăng lượng trang lên 32 trang, về công tác phát hành ....

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở, với chức năng quản lý nhà nước về báo chí xuất bản của Sở Thông tin và Truyền thông, đã tham luận nội dung: Một số giải pháp trong việc thực hiện tôn chỉ mục đích và nâng cao chất lượng cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: vai trò của cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ là rất quan trọng cần phải tiếp tục nâng cao chất lượng, đồng thời đồng chí yêu cầu cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ phải là tài liệu quan trọng trong các chi, đảng bộ cơ sở, nhất là tại các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức của mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên là yếu tố nền tảng quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,....

VN