Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin

06/02/2020 14:18 Số lượt xem: 89

Xác định công nghệ thông tin có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, là nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, chính vì vậy, thời gian qua Bắc Ninh luôn quan tâm đầu tư, triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Là cơ quan chủ lực trong chiến lược phát triển công nghệ thông tin ở địa phương, năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch và những nội dung chiến lược liên quan đến công tác quản lý nhà nước về  lĩnh vực công nghệ thông tin. Cụ thể là: Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh; Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng CNTT; Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ TT&TT thực hiện nghi thức vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thành phố thông minh.

Đến nay, Bắc Ninh đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến năm 2025; Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT- Vietnam ICT Index đứng thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 5 bậc so với năm 2017); đứng thứ 3 toàn quốc về xếp hạng mức độ an toàn thông tin cho Cổng thông tin điện tử; đứng thứ 9 toàn quốc về tiêu chí hiện đại hóa hành chính; Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh tiếp tục duy trì thứ hạng trong nhóm địa phương đạt điểm số cao nhất cả nước.

Về xây dựng chính quyền điện tử: Sở đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động Trung tâm dữ liệu của tỉnh, đáp ứng nhu cầu triển khai các hệ thống thông tin dùng chung và hệ thống chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, là cơ sở để tập trung toàn bộ hạ tầng kỹ thuật CNTT của các cơ quan, giúp bảo đảm an toàn và tránh đầu tư trùng lặp. Cùng với đó, hệ thống mạng WAN được triển khai kết nối các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với Trung tâm dữ liệu tỉnh, giúp cho việc truy cập, sử dụng, truyền dữ liệu được ổn định, an toàn.

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP được xây dựng theo hướng dẫn của Bộ TT và TT, đã kết nối với nền tảng tích hợp quốc gia NGSP để tích hợp các hệ thống của địa phương với các cơ quan trung ương. Hệ thống xác thực thông tin được xây dựng, là một bước đột phá trong cải cách hành chính, làm cơ sở cho việc xác thực người dân thông qua vân tay và cung cấp dữ liệu chuyên ngành khi thực hiện các thủ tục hành chính, giúp giảm bớt giấy tờ. Ngoài ra, Sở đã triển khai phần mềm phản ánh kiến nghị trên nền tảng di động, thí điểm triển khai tại một số phường trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp người dân có thể phản ánh nhanh chóng các vụ việc tới UBND cấp phường để kịp thời xử lý.

Cổng thông tin điện tử được rà soát tổng thể, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định của Chính phủ và mở rộng việc tạo lập trang thông tin điện tử tới 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, góp phần cải thiện chỉ số minh bạch thông tin và tác động tích cực tới việc cải thiện các chỉ số đánh giá cấp tỉnh.

Hệ thống quản lý văn bản điều hành được kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia, thực hiện trao đổi văn bản điện tử ký số theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 28 về gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Để tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức tỉnh có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi, Sở còn xây dựng ứng dụng quản lý văn bản điều hành và phối hợp với Ban Cơ yếu chính phủ triển khai tích hợp ký số văn bản điện tử trên thiết bị di động.

Cùng với đó, hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến dùng chung toàn tỉnh đã được nâng cấp và liên thông đến cổng dịch vụ công Quốc gia qua trục liên thông văn bản, đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ và Bộ TTTT. Hiện nay, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 819 dịch vụ công mức độ 3,4 (chiếm gần 50% tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh). Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đã giúp người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính Nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối Internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng, người dân chỉ cần đến duy nhất một lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính.

Thực hiện nghi thức công bố kết quả triển khai Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến.

Một trong những nội dung đặc biệt coi trọng trong lĩnh vực CNTT đó là công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Xác định được tầm quan trọng đó, Sở thường xuyên hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh kiểm tra, rà soát, xử lý vi rút, mã độc; triển khai cài đặt phần mềm bảo mật phòng chống mã độc với số lượng 2.862 máy tính Trạm và hơn 20 máy Chủ tại Trung tâm Dữ liệu. Đối với các hạ tầng CNTT tại Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh được trang bị rất nhiều thiết bị bảo mật như: Thiết bị phòng chống tấn công  ATP, thiết bị tường lửa, tường lửa cho ứng dụng web, thiết bị phòng chống tấn công DDOS.

Theo ghi nhận, năm 2019 hệ thống giám sát ATTT phát hiện hơn 240 nghìn sự kiện cảnh báo tấn công mạng vào hệ thống mạng CNTT của tỉnh; phát hiện hơn 230 nghìn các sự kiện liên quan đến dò quét, truy cập từ xa vào hệ thống CNTT của tỉnh, xuất phát từ nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Mỹ, Canada… để chiếm quyền điều khiển các máy chủ. Tuy nhiên, nhờ chủ đồng phòng ngừa, nâng cao cảnh giác, Sở kịp thời đưa ra cảnh báo, hướng dẫn xử lý nên không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, hệ thống thông tin liên lạc của tỉnh luôn bảo đảm an toàn, thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác điều hành của lãnh đạo.

Về xây dựng thành phố thông minh: Đây là một nhiệm vụ mới và khó, tốn nhiều nguồn lực triển khai do phạm vi rộng, khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp và thiếu các hướng dẫn, mô hình tham khảo. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao, đến nay, Sở đã hoàn thành việc xây dựng Trung tâm dữ liệu, dự án thí điểm camera giám sát, thí điểm triển khai hệ thống xử phạt giao thông bằng camera, đặc biệt đã đưa vào vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành thành phố thông minh. Được ví như “bộ não số” của tỉnh, Trung tâm điều hành thành phố thông minh xây dựng với 6 lĩnh vực cốt lõi, đó là: Nền kinh tế thông minh; Cư dân thông minh; Quản trị thông minh; Dịch chuyển thông minh; Môi trường thông minh; Cuộc sống thông minh. Đây là bước đi đột phá nhằm nâng cao năng lực quản lý, chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo ra môi trường sống tiện ích cho mọi đối tượng trong xã hội.

Để vận hành và khai thác hiệu quả trung tâm điều hành, hướng tới mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách tốt nhất, Sở phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hành sử dụng các tiện ích điều hành thông minh trên thiết bị điện thoại di động và ipad cho đội ngũ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các cán bộ liên quan. Qua tập huấn giúp đội ngũ lãnh đạo và cán bộ liên quan nắm được các tiện ích của Trung tâm điều hành và sử dụng tiện ích điều hành trên điện thoại di động và ipad gồm: Báo cáo; chỉ đạo điều hành và tương tác nội bộ; camera cảm biến; họp; lịch làm việc; văn bản đi, đến; giám sát báo chí và mạng xã hội; ý kiến người dân; hành chính công; an ninh mạng. Đây là công cụ hữu hiệu để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tương tác trong nội bộ các cơ quan trong tỉnh.

Về dự án triển khai hệ thống camera giám sát, Sở đã lắp đặt hơn 300 camera tại các điểm trọng yếu, cơ quan nhà nước cấp tỉnh, địa điểm công cộng và các điểm nút giao thông quan trọng đang hoạt động ổn định. Hệ thống camera được ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng phân tích hình ảnh, bắt bám mọi chuyển động và chụp hình ảnh kèm thông tin biển số xe vi phạm. Qua đó, giúp cho lực lượng chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ các vụ tai nạn giao thông, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được. Hiện nay, tỉnh đã áp dụng phạt nguội các phương tiện vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống camera giám sát, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tạo sức răn đe và nâng cao ý thức tự giác, chấp hành tốt quy định Luật Giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Nếu như trước đây trong giai đoạn thí điểm, trung bình một ngày hệ thống camera giám sát ghi nhận khoảng 6.000 lượt lượt phương tiện vi phạm quy định về Luật An toàn giao thông đường bộ thì kể từ áp dụng phạt nguội đến nay, số lượt phương tiện vi phạm giảm còn 50% .

Đối với lĩnh vực công nghiệp CNTT: Trong năm 2019, Bắc Ninh có 88 dự án công nghiệp điện tử CNTT đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án hoạt động đến nay khoảng 1.000 dự án. Tổng doanh thu năm 2019 ước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu toàn KCN; xuất khẩu đạt hơn 35.000 triệu USD, chiếm 96%. Con số này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của lĩnh vực công nghiệp điện tử, CNTT phát triển mạnh mẽ, thực sự là ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây là tiền đề để Bắc Ninh phấn đấu trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp điện tử công nghệ cao hàng đầu của khu vực và trên thế giới trong tương lại không xa.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chuyển đổi hệ thống thông tin chuyên ngành về trung tâm dữ liệu tỉnh và tổ chức vận hành, bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn. Kết nối các hệ thống thông tin với nền tảng LGSP để tích hợp, chia sẻ dữ liệu, từng bước hình thành kho dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Tiếp tục đẩy mạnh việc ký số và sử dụng văn bản điện tử trên nền tảng thiết bị di động. Thực hiện đề án Cổng dịch vụ công quốc gia, tích hợp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia; Tham mưu cấp và tập huấn sử dụng chứng thư số cá nhân cho 100% cán bộ công chức các cấp; Triển khai các dự án hợp phần của thành phố thông minh.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT và TT khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

MP