Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

29/01/2018 14:05 Số lượt xem: 2808

Ngày 26 -1, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; đồng chí Hà Sĩ Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng BCĐ Cuộc vận động; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Năm 2017,  BCĐ bám sát kế hoạch của BCĐ Trung ương và kế hoạch của tỉnh để hướng dẫn các thành viên xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn thành viên kịp thời... Công tác phối hợp giữa các ngành, thành viên bước đầu có chuyển biến tích cực. Với vai trò là thành viên BCĐ, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chỉ đạo tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các sở, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về Cuộc vận động; chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban báo chí hàng quý để nhận xét, đánh giá công tác thông tin tuyên truyền và định hướng thông tin trên báo chí địa phương. Quan tâm chỉ đạo, theo dõi các cơ quan báo chí xây dựng và duy trì các chuyên mục, chuyên trang, tăng thời lượng chương trình trên sóng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện Cuộc vận động; tăng cường các nội dung tin bài phản ánh, tuyên truyền, vận động ý thức người dân trong mua sắm; quảng bá các sản phẩm, hàng hóa do Việt Nam sản xuất; tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động, các sản phẩm, hàng hóa được người tiêu dùng ưu chuộng. Bên cạnh đó, Sở đã ban hành  gần 15 công văn chỉ đạo các phòng Văn hóa và Thông tin, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Hướng dẫn các địa phương, đơn vị lồng ghép tuyên truyền Cuộc vận động với thực hiện tuyên truyền phòng chống lạm phát, những giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, về bình ổn giá, tạo đồng thuận cao trong xã hội về triển khai thực hiện Cuộc vận động. Qua đó đã tạo sự lan tỏa trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 75% số người sử dụng hàng Việt Nam, hơn 80% số hàng hóa do người Việt Nam sản xuất được bày bán tại các chợ , trung tâm thương mại, siêu thị.

Năm 2018, BCĐ Cuộc vận động tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng ngoại nhập lậu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; Hướng dẫn chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố thành lập BCĐ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung tổ chức Hội chợ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 2018. Dự kiến Hội chợ tổ chức vào cuối tháng 3/2018 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn chia làm 5 khu chức năng cùng một số hoạt động phụ trợ, với sự tham gia của trên 10 tỉnh, thành phía Bắc.

Với sự quyết tâm của các ngành chức năng, thành viên Ban chỉ đạo, năm 2018 Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao./.

 

TH- VP Sở