Bàn giao, tập huấn sử dụng chứng thư số năm 2018

17/10/2018 15:13 Số lượt xem: 375

Từ ngày 17/9/2018 đến 02/10/2018 tại Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức bàn giao và tập huấn sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-STTTT về việc triển khai Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2020. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 11 lớp bàn giao, đào tạo chứng thư cho 12 cơ quan đơn vị và 347 chứng thư số cá nhân cho các lãnh đạo, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin và cán bộ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính.

Trong đợt tập huấn này cán bộ của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu tổng quan về chứng thư số, chữ ký số. Hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trên máy tính có kết nối mạng Internet, giới thiệu việc sử dụng chứng thư số vào việc kê khai thuế và bảo hiểm cho các đơn vị. Đồng thời đã giải đáp những vướng mắc, lỗi thường gặp trong việc sử dụng chứng thư số, chữ kỹ số cho các cơ quan đơn vị.

Kết thúc đợt tập huấn chứng thư số năm 2018, các cán bộ tham dự đều nhận thấy với việc sử dụng Chứng thư số cùng với việc sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành việc chuyển văn bản sẽ thuận tiện, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. Và mong muốn thời gian tới UBND tỉnh sẽ sớm ban hành quy chế về việc sử dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

Hữu Quân - TTCNTT&TT