Bộ thông tin và truyền thông tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

22/10/2018 16:01 Số lượt xem: 313

Ngày 22/10/2018, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì, Đồng chí Vũ Huy Phương, PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông dự hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm phát biểu tại hội nghị 

Trong thời gian 02 ngày, từ ngày 22-23/10/2018, các đại biểu là các lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  thuộc Bộ thông tin và truyền thông đã được các giảng viên đến từ Ban Thi đua Khen thưởng và Bộ TT&TT truyền đạt một số nội dung liên quan đến việc triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ- CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 09/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông; Hướng dẫn triển khai đổi mới các phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngành thông tin và truyền thông trong giai đoạn hiện nay.

Mục đích của lớp tập huấn lần này là nhằm giúp các học viên trau dồi những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và chất lượng hồ sơ khen thưởng, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; Đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý./.
Đình Sỹ - VP Sở