Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

17/07/2017 11:48 Số lượt xem: 2312

Ngày 14/7, Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông; lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông; lãnh đạo các phòng, đơn vị và cán bộ, công chức thuộc Sở.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Theo báo cáo của Bộ Thông tin & Truyền thông, 6 tháng đầu năm, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành tiếp tục được duy trì và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã thông tin, tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các sự kiện quan trọng của đất nước; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của cả nước; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; công tác đối ngoại. Công tác quản lý nhà nước về viễn thông tập trung vào việc phát triển thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững; triển khai cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia, tăng cường quản lý tài nguyên viễn thông, giá cước, khuyến mại, chất lượng. Doanh thu các doanh nghiệp viễn thông ước đạt hơn 213.300 tỷ đồng, bằng 47,4% kế hoạch năm 2017. Lĩnh vực CNTT tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án lớn, phát triển công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng luôn được chú trọng. Tính đến hết 6 tháng, tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin ước đạt trên 31,3 tỷ USD, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó, công nghiệp phần cứng chiếm trên 91%. Công tác hợp tác quốc tế; thanh tra, kiểm tra tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực báo chí và viễn thông.

Tại hội nghị, các địa phương và một số doanh nghiệp kiến nghị Bộ Thông tin & Truyền thông điều chỉnh Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh đến năm 2020; cấp phép bổ sung các băng tần; tiếp tục hỗ trợ chương trình số hóa truyền hình mặt đất; có hướng dẫn đối với việc quản lý các cơ quan báo chí trường trú; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện và bố trí nguồn kinh phí cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tăng cường hoạt động quản lý sim rác, quản lý thông tin trên mạng; đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Nghị định 49 của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đề nghị những tháng cuối năm, toàn ngành tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin & truyền thông, tập trung vào 16 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ; ban hành các chính sách, cơ chế thuận lợi thúc đẩy CNTT và truyền thông. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí; đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thông tin xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch Báo chí; chấn chỉnh các hành vi vi phạm Luật Báo chí. Đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà xuất bản; phát huy hiệu quả của các điểm bưu điện văn hóa xã; tăng cường các biện pháp thu hồi sim rác trôi nổi trên thị trường. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra trong công tác quản lý nhà nước, nhất là ở các lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin, truyền thông; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững. 

TH - Văn phòng Sở