Bộ TT&TT: Quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

02/12/2020 13:18 Số lượt xem: 147

Ngày 24/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2021.

Thông tư quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông bao gồm: Danh mục thành phần cơ bản và yêu cầu kỹ thuật; mô hình kết nối và yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. Thông tư không điều chỉnh hoạt động của đài truyền thanh có dây và đài truyền thanh không dây FM.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là đài truyền thanh cấp xã sử dụng phương thức truyền đưa tín hiệu âm thanh, dữ liệu trên hạ tầng viễn thông, Internet. Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông là một thành phần của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là hệ thống thông tin được triển khai ở xã, phường, thị trấn và quản lý tập trung ở cấp tỉnh, gồm hai thành phần: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Danh mục thành phần cơ bản thiết bị phần cứng: Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình phát thanh; loa; micro; các thiết bị, vật tư khác. Phần mềm: Phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin -  viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật: Thiết bị phần cứng của đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về kỹ thuật; phần mềm hệ thống phục vụ hoạt động của cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông đáp ứng các yêu cầu cơ bản về an toàn thông tin; phần mềm của hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đưa ra các yêu cầu kết nối đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông với đài truyền thanh có dây, đài truyền thanh không dây FM.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về mô hình kết nối, yêu cầu chia sẻ dữ liệu; an toàn thông tin đối với hệ thống truyền thanh ứng dụng ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông của tỉnh, trách nhiệm cụ thể tới các cơ quan, tổ chức quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

 

TH