Chi bộ Sở sinh hoạt thường kỳ tháng 2 năm 2018

08/02/2018 08:51 Số lượt xem: 3392

Ngày 6/02, Chi bộ Sở Thông thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 2/2018. Đồng chí Nguyễn Văn Hào - Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. 

Tại buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ, các đảng viên trong Chi bộ đã được đồng chí Bí thư Chi bộ thông tin tình hình thời sự nổi bật trên thế giới, trong nước, trong tỉnh và ngành TT&TT trong tháng 01/2018; đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 01/2018 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2018.

Tháng 01/2017, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, kiểm tra, lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Chỉ đạo tốt công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh: Ngày học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01); ngày Đo lường Việt Nam (18/01); 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/21930 - 3/2/2018… Tiếp tục triển khai theo dõi, đôn đốc thức thiện “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồ án quy hoạch hệ thống hạ tầng, đường dây thông tin liên lạc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT và CNTT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030….

Về phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2018: Chi bộ Sở lãnh đạo cơ quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh”. Thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Về nhiệm vụ chuyên môn: Chỉ đạo tuyên truyền tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam và Ngày hội STEM tỉnh Bắc Ninh năm 2018. Lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu xuân năm 2018. Lĩnh vực CNTT hoàn thiện kế hoạch triển khai chứng thư số 2018, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018, đặc biệt quan tâm đến một số dự án trọng điểm đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

VN