Chi bộ Sở TT&TT: Sinh hoạt định kỳ tháng 7 và bầu bổ sung Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ

06/08/2019 10:12 Số lượt xem: 327

Ngày 05/8, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 7 và bầu bổ sung Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015- 2020. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TT&TT, Phó Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Đồng chí Vũ Huy Phương, Ủy viên BCH Chi bộ, Phó Giám đốc Sở thông báo tình hình thời sự tới các đảng viên.

Tại buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Vũ Huy Phương, Ủy viên BCH Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông báo khái quát về tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và địa phương. Trong đó, nhấn mạnh việc tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc cùng tàu hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam biển Đông; những nỗ lực của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình, khẳng định việc xử lý của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua là phù hợp trên tất cả các mặt, bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực thực hiện và tuyên truyền các văn bản chỉ đạo mới, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, nhà nước và chế độ.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Vũ Huy Phương cũng quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước và sự chỉ đạo của cấp Ủy cấp trên tới toàn thể đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời, đánh giá kết quả hoạt động công tác trong tháng, gợi mở phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cũng tại buổi sinh hoạt Chi bộ, sau khi được cấp Ủy phổ biến các đảng viên đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Bí thư Chi bộ đối với đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Phó Bí thư Chi bộ đối với đồng chí Vũ Huy Phương, Ủy viên BCH Chi bộ, Phó Giám đốc Sở.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, TUV, Giám đốc Sở  cùng các đồng chí lãnh đạo Sở và đảng viên bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Sở, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Kết quả, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông với số phiếu tán thành là 35/35 (đạt tỷ lệ 100%); đồng chí Vũ Huy Phương, Phó Giám đốc Sở với số phiếu tán thành là 35/35 (đạt tỷ lệ 100%).

MP