Chi bộ Sở TT&TT: Sinh hoạt thường kỳ tháng 10

04/10/2019 08:32 Số lượt xem: 262

Ngày 03/10, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 10. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng, TUV, Giám đốc Sở, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Chi bộ quán triệt Kế hoạch 101-KH/TU của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đ/c Vũ Huy Phương, Phó Bí thư Chi bộ đã thông tin đến các đảng viên một số tin tức nổi bật trong tháng. Đồng thời, đánh giá kết quả hoạt động công tác trong tháng, gợi mở phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó tập trung tuyên truyền kịp thời, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị nhất là việc “làm theo” của cán bộ, đảng viên, người lao động; thực hiện tốt công tác phát triển đảng; hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm “tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam”;…

Đ/c Vũ Huy Phương, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở thông tin một số tin tức nổi bật tới các đảng viên.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII như: Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị, Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019; số 51-KL/TW ngày 30/5/2019; số 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019; số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 97 - KH/TU ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;..

Về sinh hoạt chuyên đề, đại diện Phòng Bưu chính viễn thông đã báo cáo chuyên đề “Thực hiện tiêu chí số 8 lĩnh vực thông tin và truyền thông trong việc xây dựng nông thôn mới”. Các đảng viên thống nhất với báo cáo chuyên đề, đồng thời tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, thuận lợi trong quá trình khi triển khai thực hiện.

TH