Công văn số 530/STTTT-BCVT ngày 28/8/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến vào dự thảo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển BCVT &CNTT tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

28/08/2017 16:16 Số lượt xem: 2569

 Nội dung xem chi tiết tại đây!

NỘI DUNG DỰ THẢO:ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030. Xem chi tiết tại đây!