Hội nghị công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019

28/01/2019 10:07 Số lượt xem: 316

Ngày 25/1, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng -Tỉnh ủy viên,  Giám đốc Sở dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - TUV, GĐ Sở trao tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác công đoàn  năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tài chính cơ quan, công đoàn năm 2019; báo cáo Sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo kết quả công tác công đoàn  năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 được trình bày tại hội nghị. Năm 2018, cùng với sự phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; ngành thông tin và truyền thông đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt: CNTT, bưu chính viễn thông, thông tin đối ngoại, báo chí, xuất bản…

Năm 2018, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực TT&TT được tập trung chỉ đạo mang tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu hướng về cơ sở, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin của tổ chức, công dân. Sở đã tham mưu, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực ngành quản lý từ đó tạo cơ chế, hành lang pháp lý từng bước đưa các hoạt động thuộc lĩnh vực ngành quản lý đi vào nền nếp, củng cố hệ thống thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở.

Trong năm, Sở đã phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua yêu nước “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và phong trào “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng cơ quan đơn vị đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… tiếp tục được được triển khai tích cực đã đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các chế độ về tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT… được quan tâm thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quan tâm. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức, tạo không khí vui tươi phấn khởi, gắn bó trong cơ quan.

Tại hội nghị, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực mà ngành quản lý; các biện pháp nâng cao chất lượng công tác nữ công; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn nghệ, thể thao...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, cần triển khai nhiều hoạt động như nghiên cứu khoa học chuyên đề, các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao…  ; tiếp tục giữ vững và phát huy những tiêu chí đã đạt được; đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn năm 2019.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở cũng đã trao Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018.

VN