Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 11

14/11/2018 10:46 Số lượt xem: 267

Ngày 13-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tư tưởng, báo chí. Đồng chí Trần Văn Vững, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, Đồng chí Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở tham dự hội nghị.

 

Về lĩnh vực báo chí, trong tháng, báo chí tập trung tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh. Báo Bắc Ninh, Đài PT - TH tỉnh thông tin đậm nét Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng như: Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước; phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; việc lấy phía tín nhiệm đối với các chức danh được Quốc hội bầu, phê chuẩn;... các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh được tuyên truyền sâu rộng; Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ý nghĩa, thiết thực ở các địa phương trong tỉnh; Công tác chuẩn bị và Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ 8, năm 2018. Các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng, quốc tế.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Hào - Phó Giám đốc Sở phát biểu một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý báo chí, tuyên truyền, thông tin đối ngoại của ngành…

Nhiệm vụ trong thời gian tới, công tác tư tưởng, báo chí tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phản ánh kịp thời cho cấp ủy và cấp có thẩm quyền; phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; nắm bắt, định hướng dư luận xã hội về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là các Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7,8 (khóa XII); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương; kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV... Tiếp tục tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp; công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và vật nuôi; tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự; công tác chuẩn bị kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, các ngày lễ kỷ niệm, tình hình thời sự trong nước, Quốc tế theo định hướng Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Trần Văn Vững nhấn mạnh: quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho những tháng cuối năm 2018 theo đúng định hướng. Các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí cần lưu ý xử lý những vấn đề cần quan tâm giải quyết tránh để kéo dài đảm bảo chất lượng hiệu quả…

VN