Hội nghị triển khai công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức Lễ hội tỉnh Bắc Ninh năm 2019

28/01/2019 08:30 Số lượt xem: 234

Ngày 24/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai công tác chỉ đạo quản lý và tổ chức Lễ hội tỉnh Bắc Ninh năm 2019. Tham dự Hội nghị có đại diện một số cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh và đại diện trên 10 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tới dự. Đồng chí Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở tham dự Hội nghị.

 

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tóm tắt về một số nội dung quan trọng trong việc triển khai và quản lý tổ chức Lễ hội tỉnh Bắc Ninh Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến từ các cơ quan, ban, ngành đặc biệt là các ý kiến của đại diện lãnh đạo Thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, huyện Thuận Thành…

Đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã phát biểu ý kiến và đặt một số câu hỏi xung quanh việc tổ chức Lễ hội Xuân Kỷ Hợi của tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hào, thay mặt Tiểu ban Thông tin tuyên truyền của tỉnh đã báo cáo đầy đủ kế hoạch việc triển khai công tác thông tin tuyên truyền, đồng chí cũng đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương quan tâm tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau Lễ hội, góp phần vào thành công chung Festival “Về miền Quan họ - 2019”, Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và các lễ hội lớn trong tỉnh nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019.

VN