Hội nghị trực tuyến hướng dẫn văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW và Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

14/05/2020 09:03 Số lượt xem: 229

Sáng 13/5, Cục Bưu điện Trung ương tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn bản số 273/BTTTT-CBĐTW và Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh, về phía Sở có Ông Nghiêm Văn Hách – Phó Giám đốc Sở, phóng BCVT, đại diện các phòng, ban liên quan và đại diện Trung tâm CNTT&TT. Đại diện lãnh đạo và Chuyên viên Bưu điện tỉnh, Viễn thông Bắc Ninh.

Hội nghị đã nghe đại diện Cục Bưu điện trung ương giới thiệu và hướng dẫn các nội dung thuộc 2 phần: Phần I bao gồm các nội dung về Mạng bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước: Phổ biết Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, hướng dẫn Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một nội dung và biện pháo thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg, Hướng dẫn Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương; Phần II bao gồm các nội dung về Mô hình tham chiếu kết nối mạng bộ, ngành, địa phương: Hướng dẫn các mô hình tham chiếu kết nối mạng bộ, ngành, địa phương, Các phương án bảo đảm an toàn thông tin cho các mô hình tham chiếu, Hướng dẫn Quy hoạch, xây dựng mô hình kết nooisphaan hệ Internet và hệ thống DNS cho TT THDL của bộ, ngành, địa phương.

Hội nghị cũng đã thảo luận, giải đáp những tình huống cụ thể, các nội dung liên quan đến Mạng bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và Mô hình tham chiếu kết nối mạng bộ, ngành, địa phương.

Phòng BCVT