Kế hoạch tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo chuyên đề năm 2018

05/02/2018 10:41 Số lượt xem: 6989

Thực hiện công văn số 01-CV/BTC, ngày  23/01/2018 của Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 03-KH/CU về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2018.

Theo đó, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại các kỳ sinh hoạt chi bộ mỗi quý một lần.

Nội dung các chuyên đề gồm:

+ Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm CNTT&TT;

+ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

+ Xây dựng trung tâm dữ liệu thành phố thông minh;

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên hiện nay.

          Kế hoạch cụ thể xem tại đây./.

TH- Văn phòng Sở