Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

26/10/2018 14:35 Số lượt xem: 269

Ngày 25/10/2018, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 cho: trưởng ban tiếp dân, Chánh thanh tra các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ tịch và cán bộ phụ trách tiếp dân, xử lý đơn thư các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo

Hội nghị được nghe TS. Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học thanh tra - Thanh tra Chính phủ  giới thiệu những điểm mới của Luật tố cáo số: 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) và một số Thông tư của Thanh tra Chính phủ quy định: quy trình tiếp công dân, quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; đơn kiến nghị, phản ánh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo, trong đó đồng chí nhấn mạnh:  với những kiến thức, tài liệu được trang bị tại Hội nghị và kinh nghiệm công tác đề nghị các đại biểu nghiên cứu, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cơ sở thật tốt để giảm thiểu khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người; đồng thời yêu cầu các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cơ chế, chính sách của Nhà nước để cho người dân hiểu, biết và thực hiện theo quy định của pháp luật góp phần đảm bảo an ninh - trật tự tại địa phương

Thông qua Hội nghị tập huấn này chắc chắn việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ đạt hiệu quả cao hơn đáp ứng các yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Hồng Hà - Chánh thanh tra Sở