Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX

06/11/2020 09:02 Số lượt xem: 652

Thực hiện kế hoạch số 01-KH/TU ngày 19/10/2020 của Tỉnh ủy Bắc Ninh; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 22/10/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Sáng ngày 05/11, Đảng bộ sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX , nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Văn Hách, UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở đã thông báo nhanh tới các đại biểu về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, trong đó, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 27 chương trình hành động cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh hiện đại”; Nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả Đại hội; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung nghiên cứu sâu và làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá và các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với chương trình hành cụ thể…

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở yêu cầu cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ triển khai thực hiện vận dụng một cách sáng tạo gắn với thực tiễn nhiệm vụ của ngành, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường tham mưu tập trung chuyển đổi số của 9 ngành trọng tâm; triển khai các nhóm giải pháp xây dựng thành phố thông minh, chính quyền điện tử, chuyển đổi IPV6, tái cấu trúc mạng truyền số liệu chuyên dùng;…Đồng thời đề nghị Bí thư các chi bộ trực thuộc cung cấp từng phân khúc Kế hoạch của ngành giai đoạn 2020-2025 để cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch, thời gian hoàn thành trước ngày 15/11/2020./.

TH