Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

15/01/2021 10:27 Số lượt xem: 343

Chiều 14/1, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan, các địa phương.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Sở TT&TT.
 
Năm 2020, Sở TT&TT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, thường xuyên vận hành, duy trì Trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng với điểm kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước, hệ thống hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; duy trì có hiệu quả Dự án thí điểm triển khai camera giám sát trên địa bàn thành phố Bắc Ninh với gần 300 camera được lắp đặt tại các điểm trọng yếu; triển khai vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thành phố thông minh và các ứng dụng, tiện ích… góp phần tích cực vào công cuộc cải cách hành chính, xây dựng thành phố thông minh.
Mạng lưới viễn thông đảm bảo thông suốt phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; chất lượng dịch vụ bưu chính công ích ngày càng được nâng cao. Hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản có nhiều đổi mới, phục vụ đắc lực, kịp thời trong việc thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
Năm 2021, Sở TT&TT tiếp tục duy trì vận hành Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh hoạt động ổn định, hiệu quả, an toàn; triển khai rộng rãi mạng 5G sau khi có kết quả triển khai thí điểm tại KCN Yên Phong 1; tập trung chỉnh trang, làm gọn mạng ngoại vi; thực hiện ngầm hóa và dùng chung cơ sở hạ tầng thông tin. Đồng thời, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại; tập trung đẩy nhanh triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp; 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng…
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Sở Thông tin và Truyền thông đạt được trong năm 2020, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở TT&TT tập trung xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao; từng bước chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực phù hợp với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ theo lộ trình phát triển của đơn vị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cải tiến hình thức và nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với trình độ phát triển và đáp ứng nhiệm vụ được giao.
Xây dựng và phát triển nền tảng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Đồng thời, phối hợp tham mưu, xây dựng các dự án điều hành thông minh như: giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh…; tiếp tục quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu thành phố thông minh, dịch vụ công trực tuyến, các nhiệm vụ, dự án đã được đầu tư, triển khai đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.
Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản theo đúng định hướng và quy định của pháp luật. Trước mắt, tập trung tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Nhân dịp này, Sở TT&TT vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 03 tập thể, 04 cá nhân có nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
MT