Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

11/01/2018 14:58 Số lượt xem: 3072

Ngày 10- 1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển CNTT tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành thông tin và truyền thông, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thay mặt lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, đồng chí Vũ Huy Phương, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, tạo nền tảng để triển khai thực hiện công tác QLNN, là cơ sở, định hướng để thực hiện các chỉ tiêu phát triển của ngành. Công tác QLNN về báo chí, xuất bản thực hiện có hiệu quả, hoạt động thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần định hướng dư luận xã hội, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác QLNN về bưu chính, viễn thông tiếp tục được tăng cường, đảm bảo các doanh nghiệp phát triển đúng kế hoạch, duy trì tăng trưởng khá. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và công tác phòng, chống lụt, bão đảm bảo thông suốt, kịp thời. CNTT được tiếp tục quan tâm đầu tư cả về hạ tầng và ứng dụng. Hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước từng bước được hoàn thiện. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, từng bước tạo sự đồng bộ, thống nhất giữa đầu tư hạ tầng CNTT với triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng. Việc ứng dụng hiệu quả các phầm mềm dùng chung đã góp phần tích cực đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính các cấp. Công nghiệp CNTT từng bước khẳng định là một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Năm 2018, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục xây dựng, kiện toàn bộ máy tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo môi trường pháp lý thu hút và thúc đẩy hoạt động của ngành phát triển bền vững; tập trung đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử và triển khai xây dựng mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh; tăng cường công tác quản lý đối với các doanh nghiệp trong ngành, duy trì và phát triển môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh đúng qui định của pháp luật; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thông tin, tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử bảo đảm kịp thời, đa dạng và đúng trọng tâm trọng điểm, đúng định hướng, đúng tôn chỉ mục đích đề ra; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực quản lý; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đối với các Phòng Văn hóa- Thông tin cấp huyện…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành thông tin và truyền thông. Để hoạt động của ngành thông tin và truyền thông đạt hiệu quả cao hơn trong năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đề nghị Sở tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phụ trách, nhất là lĩnh vực viễn thông, CNTT, chú trọng công tác an toàn an ninh thông tin…; tập trung triển khai các quy hoạch theo lộ trình đã được phê duyệt, nhất là hạ tầng viễn thông, CNTT; củng cố chỉnh trang mạng lưới bảo đảm mỹ quan an toàn,  triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và các phần mềm ứng dụng quản lý chặt chẽ, đúng quy trình, có hiệu quả các dự án nhất là các dự án triển khai mô hình thành phố thông minh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc Sở Vũ Huy Phương phát động phong trào thi đua ngành thông tin và truyền thông năm 2018 với chủ đề: “Toàn ngành thông tin và truyền thông tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc”.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được nhận các hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017.

Minh Phương