Trung tâm CNTT&TT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

02/08/2019 12:54 Số lượt xem: 281

Ngày 01/8, Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT& TT) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo hội nghị. Dự  hội nghị còn có đồng chí Nghiêm Văn Hách, Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở.

6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm CNTT&TT nỗ lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng. Quản trị các hệ thống máy chủ và hệ thống đường truyền tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt. Đơn vị tạo mới 554 hòm thư, nâng tổng số thư điện tử của tỉnh đến nay là 10.569 hòm thư; cảnh báo, yêu cầu rà soát và hướng dẫn cách khắc phục một số hộp thư công vụ của cá nhân, tổ chức bị cảnh báo spam và bị lộ mật khẩu; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, bảo trì hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm vận hành ổn định; phối hợp khắc phục kịp thời các sự cố lỗi mất kết nối hệ thống Chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến; phối hợp khắc phục các sự cố mất kết nối đường truyền mạng TSLCD và mạng WAN nội tỉnh; tích hợp đường truyền mạng WAN nội tỉnh vào Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh đảm bảo kết nối đường truyền dự phòng.

Trung tâm phối hợp giám sát an toàn thông tin cho hệ thống CNTT tỉnh đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đánh giá mức độ an toàn, an ninh thông tin đối với 3 hệ thống thông tin của tỉnh (Thư điện tử công vụ, Cổng Thông tin điện tử, QLVBĐH tỉnh). Đã cung cấp tài khoản sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh cho 18 đơn vị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; phối hợp cài đặt 12 camera giám sát xử phạt vi phạm giao thông trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ và Thuận Thành

Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh, Công ty cổ phần DTT triển khai đào tạo và bàn giao tài khoản quản trị hệ thống Chính quyền điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, cập nhật chỉnh sửa, khắc phục lỗi tiếp nhận/xử lý thủ tục hành chính, tiếp nhận ý kiến đóng góp về phần mềm. Bên cạnh đó, kiểm soát và cấp quyền truy cập cho 280 cán bộ trong quá trình đi nước ngoài; đăng ký cấp mới 406 chứng thư số cho các tổ chức, cá nhân.

Công tác hành chính, tư vấn chuyển giao công nghệ, đào tạo, truyền thông được duy trì thường xuyên, bảo đảm các yêu cầu đặt ra.

Thời gian tới, Trung tâm CNTT&TT tập trung quản trị các hệ thống máy chủ và các hệ thống ứng dụng dùng chung, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, an ninh thông tin; phối hợp di dời các hệ thống CNTT từ Trung tâm Tích hợ dữ liệu sang Trung tâm Dữ liệu thành phố thông minh; thực hiện đánh giá mức độ sẵn sàng và ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện ứng dụng QLVBĐH trên di động và tích hợp chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ; phối hợp với tổ chức tập huấn và bàn giao Chứng thư số cho các tổ chức và cá nhân; tăng cường công tác tuyên truyền về xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh; duy trì việc điều tra, phân tích thông tin…

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm CNTT&TT trong thời gian qua; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và gợi mở các giải pháp khắc phục. Đồng chí Giám đốc Sở Nguyễn Việt Hùng yêu cầu tập thể, cán bộ, viên chức đơn vị tiếp tục cố gắng, nỗ lực, phát huy những kết quả đạt được, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác quản trị các hệ thống máy chủ và hệ thống đường truyền, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt. Đối với hệ thống dịch vụ công trực tuyến, rà soát, cập nhật, khắc phục lỗi tiếp nhận/xử lý thủ tục hành chính. Về lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ, cử cán bộ đi tập huấn, nâng cao nghiệp vụ về tư vấn dự án và tư vấn quản lý giám sát…Đồng chí Giám đốc Sở đã giao cho Trung tâm quản trị, theo dõi hệ thống mạng Wan nội tỉnh; hệ thống Wifi miễn phí; đào tạo chứng thư số.

MP