Trung tâm CNTT và TT triển khai nhiệm vụ năm 2019

31/01/2019 09:19 Số lượt xem: 350

Ngày 29-1, Trung tâm CNTT và TT (Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, Trung tâm CNTT và TT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quản trị các hệ thống máy chủ và hệ thống đường truyền tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu (TTTHDL), đảm bảo các hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, ghi nhật kí và trực tại TTTHDL. Phối hợp ngăn chặn một số địa chỉ IP từ nước ngoài thực hiện tấn công XSS và chèn mã độc vào Cổng thông tin điện tử Bắc Ninh. Cấp mới 486 thư điện tử, hủy bỏ 145 thư điện tử, tổng số thư điện tử toàn tỉnh hiện nay là 9295 hòm thư. Khắc phục, sửa lỗi mất kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Thực hiện rà soát 334 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên trang dịch vụ công của tỉnh. Tạo lập kết nối VPN cho truy cập từ xa kết nối tới các hệ thống thông tin nội bộ tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Khảo sát quy trình xử lý văn bản của các cơ quan thuộc khối Đảng, thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án và giám sát dự án “Triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành cho các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Năm 2019, Trung tâm CNTT và TT tiếp tục đảm bảo hệ thống máy chủ và các hệ thống liên quan đặt tại Trung tâm, bảo dưỡng, bảo hành theo định kỳ nhằm hoạt động ổn định, liên tục. Hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị trong quá trình sử dụng thư điện tử. Cấp mới và hủy bỏ thư điện tử không sử dụng của các đơn vị khi có công văn yêu cầu. Triển khai cấp thư điện tử tới 100% cán bộ cấp xã, phường trong tỉnh, thực hiện nâng cấp phần mềm thư điện tử. Triển khai phần mềm Quản lý văn bản và điều hành cho Tỉnh ủy, đoàn thể và các tổ chức thuộc khối Đảng; Kiểm soát, thống kê việc sử dụng, đăng nhập vào phần mềm từ các địa chỉ IP nước ngoài. Hoàn thiện việc đào tạo, chuyển giao quản trị, vận hành hệ thống, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo hệ thống Cổng thông tin điện tử vận hành liên tục, thông suốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong năm qua của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông. Đồng chí chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, cần phải sớm khắc phục. Để Trung tâm hoạt động hiệu quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tập thể, cán bộ, viên chức đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

MP- TTCNTT&TT