Căn cứ Thông tư số 22/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định kho số viễn thông ban hành có hiệu lực từ ngày 1-3-2015. Quy hoạch này bao gồm cả việc chuyển đổi thuê bao di động từ 11 số chuyển thành 10 số và chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -1414

Đã truy cập : 41293698