Truy cập nội dung luôn

Ngày 11/10/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định số 1688/QĐ – BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7387

Đã truy cập : 43497387