Truy cập nội dung luôn

Ngày 15- 2, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, giai đoạn 2018- 2019. 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1281

Đã truy cập : 43097351