Danh sách người phát ngôn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

11/07/2019 10:02 Số lượt xem: 493
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH NĂM 2019
STT Cơ quan Họ và tên Chức danh Số ĐT Email
1 Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đoàn Chánh Văn phòng 0912.298.676 nvdoan.vptu@bacninh.gov.vn
2 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng Trưởng Ban  0904 460 427 nvhung. btctu@bacninh.gov.vn
3 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Túc Trưởng ban BTG 0913.518.841 ndtuc.btgtu@bacninh.gov.vn
4 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Sỹ Tiếp Chủ nhiệm 0912.454.036 hstiep.ubkt.tu@bacninh.gov.vn
5 Ban Dân vận Tỉnh ủy Phùng Đức Chiến Trưởng Ban 0913.257.012 pdchien.bdvtu@bacninh.gov.vn
6 Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung Trưởng Ban 0913.544.458 nqchung.bnctu@bacninh.gov.vn
7 Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Nguyễn Trọng Nghĩa Phó Trưởng ban
Thường trực
0902.089.398 bsnghiavan@gmail.com
8 Văn phòng UBND tỉnh Trịnh Hữu Hùng Chánh Văn phòng 0222.3822.499 thhung.vpubnd@bacninh.gov.vn
9 Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Văn Quỹ Chánh Văn phòng 0914.405.866 nvquy.hdnd@bacninh.gov.vn
10 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Xuân Bình Chánh Văn phòng 0913.297.969 pxbinh.vpddbqh@bacninh.gov.vn
11 Sở Công thương Tạ Đăng Đoan  Giám đốc 0913.260.127 tddoan.sct@bacninh.gov.vn
12 Sở Giáo dục và đào tạo Ngô Văn Liên Giám đốc Sở 0222.3826.707
0912.597.405
nvlien.sgddt@bacninh.gov.vn
13  Sở Giao thông vận tải  Lê Ngọc Tuyển Giám đốc Sở
0913.259.451
lntuyen.sgtvt@bacninh.gov.vn
14 Sở Kế hoạch đầu tư Nguyễn Đình Xuân Giám đốc Sở 0913.257.101 ndxuan,skhdt@bacninh.gov.vn
15 Sở Khoa học công nghệ Nguyễn Bá Thành Giám đốc Sở 0912.734.999
0222.3811.388
nbthanh.skhcn@bacninh.gov.vn
16 Sở Lao động TB&Xã hội Đinh Văn Duân Giám đốc Sở 02413.822.428 dvduan.sldtbxh@bacninh.gov.vn
17 Sở Nông nghiệp &PTNT Nguyễn Văn Đại Giám đốc Sở 0222.3835.737
0913.260.981
nvdai.sntptnt@bacninh.
gov.vn
18 Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân Giám đốc Sở 0913.390.837 nttan.snv@bacninh.gov.vn
19 Sở Tài chính Ngô Tân Phượng Giám đốc 0913.014.458  ntphuong1.stc@bacninh.gov.vn
20 Sở Thông tin & Truyền thông Nguyễn Việt Hùng Giám đốc Sở 0912.393.888 nvhung.stttt@bacninh.gov.vn
21 Sở Tư pháp Hồ Nguyên Hồng Giám đốc Sở 0913.257.172 hnhong.stp@bacninh.gov.vn
22 Sở Y tế Tô Thị Mai Hoa Giám đốc Sở 0913.226.818 ttmhoa.syt@bacninh.gov.vn
23 Sở Tài nguyên & Môi trường Đào Quang Khải Giám đốc Sở 0912.574.199 dqkhai.stnmt@bacninh.gov.vn
24 Sở Văn hóa-TT&DL Trần Quang Nam Giám đốc Sở 0913.328.227 namncs28@gmail.com
25 Sở Xây dựng Nguyễn Tiến Tài Giám đốc Sở 0222 3872 559 nttai.sxd@bacninh.gov.vn
26 Trung tâm Hành chính công  Nguyễn Văn Phúc Giám đốc 0945 006 777   nvphuc.tthcc@bacninh.gov.vn
27 Tòa án nhân dân tỉnh Phạm Minh Tuyên Chánh án 0913.519.605 pmtuyen.tand@bacninh.gov.vn
28 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Chu Nguyệt Ánh Viện trưởng VKS 0912.615.305 cnanh.vks@bacninh.gov.vn
29 Ngân hàng nhà nước tỉnh Nguyễn Như Đôn Giám đốc 0912.285.898 nndon_bn@sbv.gov.vn
30 Ngân hàng chính sách xã hội Vũ Đình Yên Giám đốc 0913.569.406 yenvd.vbst@bacninh.gov.vn
31 Kho bạc Nhà nước tỉnh Trịnh Thị Vân Anh Giám đốc  0912.350.735 ttvanh@vst.gov.vn
32 Công an tỉnh Nguyễn Văn Long Giám đốc 0919.169.626 nvlong.cat@bacninh.gov.vn
33 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cát Văn Thọ Chỉ huy trưởng 0913.050.223
0222.3854.933
vanphongbchqsbn2015@gmail.com
34 Cục thuế tỉnh Bắc Ninh  Nguyễn Văn Hải Cục trưởng 0913.259.120 nvhai.cucthue@bacninh
gov.vn
35  Chi cục hải quan tỉnh Trần Thành Tô Cục trưởng 0222.3811.898
0989.013.699
tott.bn@custom.gov.vn
36 Cục Thống kê tỉnh Vũ Minh Giang Quyền Cục trưởng 0983.241.063 vmgiang@gso.gov.vn
37 Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Vinh Chánh Thanh tra  0222.3822.365 nvvinh.ttt@bacninh.gov.vn
38 Ban Quản lý các khu CN Bùi Hoàng Mai Trưởng ban  0913.039.019 bhmai.bqlckcn@bacninh.gov.vn
39 Ban Quản lý An toàn thực phẩm Trần Ngọc Thực Trưởng ban 0222.3686.838
0913.257.005
tnthuc.bqlattp@bacninh.gov.vn
40 Tỉnh đoàn thanh niên Nguyễn Nhân Chinh Bí thư Tỉnh đoàn 0977.131.777 nguyennhanchinhbn@gmail.com
41 Hội Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lan Chủ tịch Hội  0982.046.559 hoiccbbacninh@gmail.com
42 Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trần Thị Vân Chủ tịch Hội 0222.3825.169
0943.603.919
ttvan.hlhpn@bacninh.gov.vn
43 Hội Nông dân Trần Đăng Sâm Chủ tịch Hội  0912.206.377
02413.811.096
tdsam.hnd@bacninh.gov.vn
44 Hội chữ thập đỏ tỉnh Trần Mạnh Cường Phó Chủ tịch Hội 0948.848.559 tmcuong.hctd@bacninh.gov.vn
45 Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Vân Hà Chủ tịch LĐLĐ 0983.258.769
0222.3874.966
ntvha.ldld@bacninh.gov.vn
46 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Đình Lợi Chủ tịch Mặt trận 0912.202.342 mattranbacninh@gmail.com
47 Bảo hiểm xã hội tỉnh Phạm Đức Cường Giám đốc 0214.3823.368
0915.503.873
pdcuong.bhxh@bacninh.gov.vn
48 Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Thị Dung  Hiệu Trưởng 0945.007.767
0222.3857.757
dunghong69@gmail.com
49 Đảng ủy khối các cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh.
Đỗ Đình Hữu Bí thư  0983.870.646 dodinhhuubn@gmail.com
50 Hội Nhà báo Nguyễn Tiến Vụ Chủ tịch HNB 0917.746.868
0222.3825.329
hoinhabaobacninh@gmail.com
51 Báo Bắc Ninh Nguyễn Tiến Vụ Tổng Biên tập 0917 746868 nguyentienvubn@gmail.com
52 Đài PT-TH tỉnh Nguyễn Tiến Vụ Giám đốc 0917 746868 ntvu.dptth@bacninh.gov.vn
53 Viện nghiên cứu PT KTXH Nguyễn Phương Bắc Viện Trưởng 0913.297.954 npbac.vncptktxh@bacninh.gov.vn
54 Hội Văn học - Nghệ thuật Ngô Hồng Giang Chủ tịch Hội 0913.257.190 vhntbn@gmail.com