Dự án hoàn thành (Từ năm 2017 đến nay)

27/11/2019 09:07 Số lượt xem: 160
Tên dự án  

1. Dự án Khu tổ hợp Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

 

2. Dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh

 

3. Triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành cho các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

 

4. Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thông tin và truyền thông.

 

5. Xây dựng CSDL nền địa lý dùng chung cấp tỉnh (GIS)

 

6. Triển khai hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

 

7. Triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành liên thông đến cấp xã.