Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

Xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi một số điều quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực : Khoa học và công nghệ - Thời gian diễn ra : 18/07/2019 - 18/08/2019 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung

Xin ý kiến vào dự thảo sửa đổi một số điều quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không có dữ liệu