Quay lại trang danh sách các dự thảo văn bản lấy ý kiến đóng góp

xin ý kiến vào dự thảo Đề án “Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động Đài Phát thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.
Lĩnh vực : Khoa học và công nghệ - Thời gian diễn ra : 25/11/2019 - 02/12/2019 - Trạng thái : Đang diễn ra
Nội dung


Danh sách góp ý

Không có dữ liệu