Từ ngày: 02/10/2022  -  Đến ngày: 08/10/2022
Ngày Sáng Chiều
Chủ nhật
02/10/2022
Thứ 2
03/10/2022
Thời gian: 14:00
Họp giao ban định kỳ tháng 10
Vị trí: Hội trường tầng 3 - Sở TTTT
Lãnh đạo: Giám đốc Sở - Nguyễn Thị Lệ Tuyết
Thời gian: 16:00
Họp BCH Đảng bộ Sở tháng 10
Vị trí: Hội trường tầng 3 - Sở TTTT
Lãnh đạo: Giám đốc Sở - Nguyễn Thị Lệ Tuyết
Thứ 3
04/10/2022
Thứ 4
05/10/2022
Thời gian: 07:30
Mời dự đại hội đại biểu Hội người mù tỉnh Bắc Ninh lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027
Vị trí: Hội trường B - Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Giám đốc Sở - Nguyễn Thị Lệ Tuyết
Thứ 5
06/10/2022
Thứ 6
07/10/2022
Thời gian: 07:30
Mời dự đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027
Vị trí: Hội trường A - Trung tâm văn hóa Kinh Bắc
Lãnh đạo: Giám đốc Sở - Nguyễn Thị Lệ Tuyết
Thứ 7
08/10/2022