Đại hội Chi bộ Bưu chính Viễn thông nhiệm kỳ 2022 - 2025

11/08/2022 21:40 Số lượt xem: 139

Ngày 11/8, Chi bộ Bưu chính Viễn thông - Chi bộ đầu tiên trực thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) dự, chỉ đạo Đại hội.


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chi bộ Bưu chính Viễn thông có 09 đảng viên là công chức phòng Bưu chính Viễn thông và một bộ phận Thanh tra Sở (thuộc phòng Tổ chức hành chính và Thanh tra Sở). Nhiệm kỳ qua, Chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ I; Bám sát Chương trình công tác của Đảng ủy, Sở TT&TT tập trung lãnh đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông; cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng và phát triển hiện đại, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển mạng 4G, triển khai thử nghiệm mạng 5G; công tác quản lý thuê bao di động trả trước, chuyển mạng giữ số, ngầm hóa mạng ngoại vi, dùng chung cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch, chuyển đổi cột, trạm BTS...Tham mưu triển khai hiệu quả các Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU; Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; Đề án chuyển đổi IPV6,...Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được thực hiện tốt. Qua đó, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của Chi bộ, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ Sở TT&TT.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Lệ Tuyết ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ Bưu chính Viễn thông đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.


Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Lệ Tuyết phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập trung triển khai có hiệu quả, đạt và vượt mức các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết 52 của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặc biệt xây dựng phát triển hạ tầng số băng rộng chất lượng cao, ưu tiên triển khai tại các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện,...; nâng cấp mạng di động 4G; phát triển hạ tầng mạng di động 5G; triển khai các giải pháp để phổ cập điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án mua sắm bổ sung hội nghị truyền hình 3 cấp, chuyển đổi IPV6, Wifi miễn phí; Đề án thực hiện Quyết định 468 của Thủ tướng Chính phủ; Nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; Đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử,...; Chú trọng giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự hóa" trong nội bộ; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ và Kết luận, Quyết định, Quy định của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của Chi bộ,...


 


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ Bưu chính Viễn thông khóa II

Phát huy tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Đình Sỹ giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Danh Thân giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Bưu chính Viễn thông khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2025 với 100% phiếu tín nhiệm.


Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Lệ Tuyết cùng các đại biểu chúc mừng đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Bưu chính Viễn thông khóa II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

PV