Đóng góp của lĩnh vực thông tin và truyền thông cải thiện chỉ số xếp hạng PCI, SIPAS, PAR index của tỉnh Bắc Ninh năm 2021 được công bố năm 2022

24/06/2022 21:07 Số lượt xem: 167

Một số đóng góp nổi bật vào chỉ số  PCI, SIPAS, PAR index năm 2021 của tỉnh

Bộ Chỉ số PCI năm 2021 xếp 7/63 tỉnh, thành phố, trong đó có 2 chỉ số:

Tính minh bạch và tiếp cận thông tin có chỉ số thành phần điểm số cao đứng thứ 2 cả nước: Chất lượng website của tỉnh( Điều chỉnh năm 2021).

Chi phí thời gian trong đó 4 chỉ số thành phần là biến mới trong năm 2021 được doanh nghiệp đánh giá rất cao,  xếp thứ 2 và 4 /63 tỉnh phành phố: Tỷ lệ DN không gặp khó khăn khi thực hiện TTHC trực tuyến (% Đồng ý); Thực hiện TTHC trực tuyến giúp tiết giảm thời gian cho DN (% Đồng ý) Thực hiện TTHC trực tuyến giúp tiết giảm chi phí cho DN (% Đồng ý);

Bộ chỉ số CCHC (PAR index) năm 2021 xếp 32/63 tỉnh, thành phố:

Lĩnh vực số 7 - Hiện đại hoá hành chính Bắc Ninh xếp thứ 12/63 tỉnh/thành phố với 13.98/15 điểm, đồng thời lĩnh vực này cũng có điểm số cao nhất trong 8 lĩnh vực đánh giá đối với CCHC của tỉnh năm 2021.

Bộ chỉ số SIPAS năm 2021 xếp 7/63 tỉnh, thành phố:

Chỉ số hài lòng về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý  PAKN năm 2021, Bắc Ninh xếp thứ 9/63 tỉnh/thành phố các tiêu chí đều đạt kết quả cao: Cơ quan có bố trí hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị; Dễ dàng thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị; Cơ quan tiếp nhận và xử lý tích cực các góp ý, phản ánh, kiến nghị; Cơ quan có thông báo kịp thời kết quả xử lý các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị.

Chỉ số mong đợi của  người dân, tổ chức năm 2021 (%): Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  Bắc Ninh đạt 26.75 %,  trung bình của cả nước là 25.44%

Giải pháp thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông  góp phần nâng cao chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin” năm 2022

           Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là kết quả của sự hợp tác nghiên cứu giữa phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Đây là bộ chỉ số đánh giá về chất lượng điều hành của cấp tỉnh dưới góc nhìn của doanh nghiệp tư nhân. Năm 2021 chỉ số PCI của tỉnh Bắc Ninh xếp thứ  7/63 tỉnh, thành trên cả nước.

Chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin” là một trong mười chỉ số thuộc bộ chỉ số PCI,  Năm 2020 chỉ số  này của tỉnh  xếp 54/63 tỉnh, thành phố (đạt 5.34 điểm), Năm 2021 chỉ số  này của tỉnh  xếp 13/63 tỉnh, thành phố (đạt 6.39 điểm). Để đánh giá “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”  năm 2021 dựa trên 16 chỉ số thành phần, trong đó có chỉ số thành phần về “Độ mở và chất lượng trang web của tỉnh”  chỉ số thành phần “Tỉ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh”“ - Đây là các chỉ số thành phần được UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông và Cổng thông tin điện tử của tỉnh  cải thiện trong năm 2021 theo  Kế hoạch số 1964/KH-UBND ngày 02/7/2021 về việc Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2021 một số chỉ số thành phần mới của tỉnh được đánh giá rất cao, xếp thứ 2 và 4/ 63 tỉnh, thành phố như: Tỷ lệ DN không gặp khó khăn khi thực hiện TTHC trực tuyến; Thực hiện TTHC trực tuyến giúp tiết giảm thời gian cho DN; Thực hiện TTHC trực tuyến giúp tiết giảm chi phí cho DN.

  • Phân tích việc thu thập, đánh giá, nguyên nhân:

Chỉ số thành phần về “ Độ mở và chất lượng trang web của tỉnh”  năm 2020 Bắc Ninh xếp thứ 36/63 tỉnh, thành, sau một năm tập trung cải thiện  Năm  2021  khi chuyển  thành chỉ số “Chất lượng trang web của tỉnh”, Bắc Ninh xếp thứ 2/63 tỉnh thành phố

Đối với các tiêu chí  thành phần thuộc Chỉ số “Tính minh bạch và Tiếp cận thông tin”  năm 2021 xếp hạng thấp cụ thể: Tiếp cận tài liệu quy hoạch(40/63); Tiếp cận tài liệu pháp lý(49/63); Tỉ lệ DN truy cập vào website của tỉnh( 40/63). Hay các chỉ số mới năm 2021 như: Thông tin trên website của tỉnh về các ưu đãi/khuyến khích/hỗ trợ đầu tư của tỉnh là hữu ích (50/63); Thông tin trên website của tỉnh về các quy định về thủ tục hành chính là hữu ích (49/63); Thông tin trên website của tỉnh về các văn bản điều hành, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh là hữu ích(54/63); Thông tin trên các website của tỉnh về các văn bản pháp luật của tỉnh là hữu ích( 49/63)

Các Chỉ số trên được thu thập từ các thông tin khảo sát về doanh nghiệp nhằm đánh giá khả năng “tiếp cận thông tin, tài liệu của các cơ quan nhà nước trong tỉnh” bao gồm: Các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Các luật, pháp lệnh, quyết định của Trung ương; Các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành; Các văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh; Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới; Các kế hoạch đầu tư công; Các bản đồ và các quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và các vùng nguyên vật liệu của địa phương; Các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh; Các mẫu biểu thủ tục hành chính; Công báo đăng tải các văn bản QPPL của tỉnh. Việc đánh giá dựa trên việc trả lời của các doanh nghiệp với các mức độ khác nhau: “Rất dễ”, “Tương đối dễ”, “Có thể tiếp cận”; “Có thể nhưng khó tiếp cận”; “Không thể tiếp cận”. Như vậy chỉ số này thấp có thể do các nguyên nhân sau: Doanh nghiệp tiếp cận thông tin theo hướng trực tiếp (lấy thông tin tại cơ quan, tổ chức) không tìm hiểu thông tin trên các website của tỉnh và các cơ quan nhà nước nên cho rằng thông tin khó tiếp cận; các thông tin trên không được đăng tải đầy đủ trên Cổng/ trang TTĐT của các cơ quan nhà nước nên doanh nghiệp không thể tiếp cận đầy đủ thông tin.

 Chỉ số thành phần “Tỉ lệ doanh nghiệp truy cập vào website của tỉnh” năm 2020 Bắc Ninh xếp thứ 61/63 tỉnh, thành với 40%.  Năm 2021  xếp thứ 41/63 tỉnh, thành với 53%.   Chỉ số này được đánh giá dựa trên câu hỏi khảo sát “Doanh nghiệp đã bao giờ truy cập website của chính quyền tỉnh, thành phố (UBND tỉnh hoặc các sở, ngành, quận, huyện, thị xã) chưa. Chỉ số này chưa cao có thể do các nguyên nhân: Doanh nghiệp không có ý định truy cập vào các trang website của các cơ quan nhà nước của tỉnh; Doanh nghiệp muốn truy cập vào trang website của tỉnh nhưng không biết địa chỉ, không biết cách truy cập.

  • Giải pháp nâng hạng các chỉ số thành phần trên:

Để nâng hạng các chỉ số thành phần trên, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, duy thì thứ hạng các chỉ số thành phần có thứ hạng cao đồng thới phối hợp với  các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo:

Một là, cung cấp đầy đủ thông tin lên Cổng/ trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương mình đảm bảo theo Quy định tại Nghị định 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, trong đó đặc biệt quan tâm cung cấp đầy đủ các thông tin sau: Các chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngành, địa phương; Các luật, pháp lệnh, quyết định của Trung ương; Các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành; Các văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, huyện; Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới; Các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công; Các kế hoạch đầu tư công; Các bản đồ và các quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và các vùng nguyên vật liệu của địa phương; Các chính sách ưu đãi/ khuyến khích/ hỗ trợ đầu tư của tỉnh, huyện. Các mẫu biểu, hướng dẫn thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; Công báo đăng tải các văn bản QPPL của tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để doanh nghiệp nắm được cách thức và lợi ích khi truy cập vào Cổng/ trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Ba là, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cổng thông tin điện tử tỉnh  đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật để Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan nhà nước đáp ứng chuẩn chất lượng website,  đảm bảo mỹ quan, thân thiện, đầy đủ các danh mục theo quy định, cung cấp thông tin theo đúng Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định 73/2011/NĐ-CP đồng thời đảm bảo website luôn hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo an toàn an ninh thông tin./.

Phòng CNTT