Bắc Ninh: Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan nhà nước

04/08/2022 13:10 Số lượt xem: 134

Thực hiện Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc phê duyệt kế hoạch triển khai sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022; Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Tập huấn Chứng thư số năm 2022 cho toàn bộ cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Tập huấn sử dụng chữ ký số 

Thời gian qua, việc triển khai ký số văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều kết quả ấn tượng. Chỉ tính riêng trong năm 2021, 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 100% UBND cấp huyện; 85% UBND cấp xã đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy. Để tiếp tục triển khai hiệu quả và đồng bộ cũng như nâng cao chất lượng trong việc sử dụng chứng thực chữ ký số, Sở đã gấp rút tổ chức thêm nhiều buổi tập huấn cho toàn bộ cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc 8 huyện, thành phố.


 

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, các cán bộ được hướng dẫn, trực tiếp từng bước sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số thay cho ký giấy, trình văn bản giấy. Đồng thời, cán bộ Sở cũng giải đáp mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng để giúp cho quy trình trở nên thực tế hóa dễ dàng hơn.


Cán bộ Sở hướng dẫn cho các cán bộ đến từ huyện Lương Tài

Theo kế hoạch, thời gian tập huấn diễn ra trong 3 ngày ( từ 03/8 đến 05/8/2022) tại Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh.

HD