Bắc Ninh: Tăng cường chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội

03/02/2023 08:53 Số lượt xem: 93

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký, ban hành văn bản số 163/UBND-KGVX về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội (ASXH) không dùng tiền mặt.

Theo đó, để thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả ASXH không bằng tiền mặt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Bộ LĐTB&XH xây dựng và ứng dụng phần mềm trong thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về các đối tượng thuộc ngành LĐTB&XH trên cơ sở khai thác tối đa kết quả của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đồng bộ, tiết kiệm; đồng thời thường xuyên cập nhật danh sách đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức hỗ trợ các cá nhân, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách xã hội trên địa bàn. Thực hiện tuyên truyền, vận động, khuyến khích các đối tượng thụ hưởng chính sách ASXH đồng thuận trong quá trình chuyển đổi hình thức chi trả trợ cấp từ tiền mặt sang không dùng tiền mặt.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tuyên truyền Chỉ thị số 21 và tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân về việc chi trả trợ cấp ASXH không dùng tiền mặt.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh phối hợp triển khai chi trả qua tài khoản đối với đối tượng hưởng chính sách ASXH từ ngân sách nhà nước đồng thời chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách ASXH khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Xem xét ưu tiên bố trí điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người hưởng trợ cấp ASXH nhận tiền qua thẻ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và chi trả cho các đối tượng. Phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp nhận tiền qua tài khoản cá nhân ATM

Bưu điện tỉnh quản lý chặt chẽ người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp ASXH; thông báo công khai thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng: lịch chi trả hàng tháng, mạng lưới ATM, cơ chế ưu đãi của các ngân hàng để các đối tượng lựa chọn phù hợp với nhu cầu cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại để hướng dẫn người hưởng đăng ký mở tài khoản và nhận thẻ ATM ngay tại điểm chi trả.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng LĐTB&XH và các phòng, ban, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, các tổ chức cung ứng dịch vụ chi trả trong việc xác minh thông tin và thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng ASXH trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

ĐH