Bắc Ninh đứng thứ 12/63 tỉnh thành về mức độ người dân hài lòng với môi trường sống

06/01/2023 17:20 Số lượt xem: 122

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số bảo vệ môi trường (PEPI) năm 2021. Theo đó, Bắc Ninh xếp thứ 12/63 tỉnh, thành với 69,47 điểm. Đáng chú ý, ở nhiều chỉ số khác, tỉnh Bắc Ninh cũng xếp thứ hạng cao.

Nội dung đánh giá của Bộ chỉ số năm 2021 gồm 2 nhóm. Nhóm 1 là nội dung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường được thực hiện thông qua đánh giá kết quả thực hiện 22 chỉ số thành phần. Nhóm 2 là nội dung đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống, gồm 8 tiêu chí/vấn đề về chất lượng môi trường liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.  

 

Xét toàn bộ 63 tỉnh thành, có 10 tỉnh/thành phố đạt mức tốt, đạt kết quả Chỉ số PEPI từ 70 điểm trở lên; có 39 tỉnh/thành phố đạt mức khá, đạt kết quả Chỉ số PEPI từ 60-dưới 70 điểm và có 14 tỉnh/thành phố đạt mức trung bình, đạt kết quả Chỉ số PEPI từ 50 - dưới 60 điểm. Bộ chỉ số đánh giá của tỉnh Bắc Ninh năm 2021 có nhiều khởi sắc; nằm trong nhóm tỉnh có kết quả tăng cao hơn hẳn do với năm 2020 khi +18,67 điểm - xếp thứ 12/63 tỉnh thành.


 

Đáng chú ý, ở nhiều chỉ số đánh giá khác, tỉnh Bắc Ninh cũng vươn lên xếp thứ hạng cao như: Đứng đầu cả nước về kết quả chỉ số thành phần số trạm quan trắc tự động chất lượng môi trường không khí tại các đô thị loại IV trở lên trên 10.000 dân đô thị. Đứng thứ 6/63 tỉnh, thành về  mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống. Đứng thứ 7/63 tỉnh thành về chỉ số thành phần tỷ lệ xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng. 

Có thể nói đây là thành quả từ sự nỗ lực của cả người dân và chính quyền tỉnh Bắc Ninh trong hành trình xây dựng tỉnh phát triển bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường. Trong năm, tỉnh đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để cải thiện nguồn nước các khu vực như Đống Cao, xử lý chất thải tại khu – cụm CN làng nghề. Đặc biệt, từ cuối năm 2019, sự ra đời của Ứng dụng phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng - đã phát huy hiệu quả đảm bảo anh ninh trật tự trên địa bàn, qua đó phục vụ nhân dân tốt hơn và đem lại lợi ích cho toàn xã hội.


 

Điều này thể hiện qua số lượng phản ánh của người dân, doanh nghiêp trong lĩnh vực tài nguyên môi trường chiếm tỷ lệ rất cao (khoảng 22% với 555/2573 phản ánh). Hiện ứng dụng đã được đưa vào sử dụng rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực đưa chính quyền đến với người dân, doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả nhất cho sự điều hành, chỉ đạo phát triển các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; cải thiện thứ hạng các bộ chỉ số đánh giá về tỉnh như PEPI hay PCI.

 

HD