Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị

26/12/2022 14:02 Số lượt xem: 29

Ngày 23/12, Sở TT&TT ban hành Chương trình hành động số 04/CTrHĐ-STTTT về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, mục tiêu đề ra nhằm thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển đồng bộ, hiệu quả trên cả lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số; Tăng cường quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội,…

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030:

Kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực tối thiểu đạt 20%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 12%.

90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 90% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân; hướng dẫn tập huấn công tác chuyển đổi số đối với tổ công nghệ số cộng đồng; Bắc Ninh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước trên bảng xếp hạng đánh giá chỉ số Chuyển đổi số hằng năm.

Xây dựng phát triển hạ tầng số băng rộng chất lượng cao trên địa bàn tỉnh; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, hướng đến công nghệ 6G; triển khai các giải pháp để phổ cập điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt trên 90%; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 95% hộ gia đình; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%; Tổng số thuê bao điện thoại tối thiểu đạt 2.300.000 thuê bao, mật độ đạt 147 thuê bao/100 dân; tổng số thuê bao Internet đạt 1.240.000 thuê bao, mật độ đạt 78 thuê bao/100 dân;

Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến 90% quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư FDI tại Bắc Ninh.

TH