Công bố báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

19/10/2021 15:14 Số lượt xem: 373

14h ngày 19/10/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện  lên trực tuyến mức độ 4.


Kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 và thúc đẩy cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện  lên trực tuyến mức độ 4

 

          Trong các cơ quan cấp Bộ có cung cấp dịch vụ công, Bộ Tài chính xếp vị trí thứ nhất với 0.4944; nhưng chỉ số DTI các bộ không có sự chênh lệch quá lớn;

Trong các cơ quan vấp Bộ không cung cấp dịch vụ công, Đài Truyền hình Việt Nam xếp vị trí thứ nhất;  Giá trị DTI thấp nhất (0.0992) và cao nhất (0.2995).

Trong các tỉnh thành phố thuộc Trung ương, Đà Nẵng xếp hạng thứ nhất, Thừa Thiên Huế thứ hai và Bắc Ninh thứ ba.

Xếp hạng 3 trụ cột chuyển đổi số của Bắc Ninh lần lượt là: Chính quyền số hạng 8, Kinh tế số hạng 2 và Xã hội số hạng 2.