Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

19/01/2023 10:08 Số lượt xem: 123

Sáng 18/01, Trung tâm CNTT&TT tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sở TT&TT về việc bổ nhiệm ông Khổng Minh Phương, sinh năm 1981, chuyên viên Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 18/01/2023.


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở TT&TT trao Quyết định bổ nhiệm

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT cho ông Khổng Minh Phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT trao Quyết định, chúc mừng và đề nghị trên cương vị công tác mới đồng chí Khổng Minh Phương tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần, trách nhiệm và những kinh nghiệm trải qua trong quá trình công tác, cùng tập thể Trung tâm xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Khổng Minh Phương trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể lãnh đạo Sở TT&TT, Trung tâm CNTT&TT, trên cương vị mới sẽ nỗ lực, cố gắng, thường xuyên trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu cùng với tập thể Trung tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

PV - MT