Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2022

05/08/2022 11:18 Số lượt xem: 13

Ngày 15/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành báo cáo số 27/BC-STTTT kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng quý I năm 2022.