Hội nghị đánh giá, xây dựng hành lang pháp lý chuyển đổi số và mô hình trường nghề số

19/09/2022 16:02 Số lượt xem: 82

Sáng 19/9, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đánh giá, xây dựng hành lang pháp lý chuyển đổi số và môi hình trường nghề số - Digital Colleges. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Kim Triều, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các chuyên gia về chuyển đổi số quốc gia; đại diện các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2020 - 2022, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh đã chủ động, linh hoạt với phương châm xác định chuyển đổi số là tất yếu, khách quan, quyết định đến sự phát triển và thích ứng bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: nhận thức số, thể chế số và hành lang pháp lý, phát triển năng lực đội ngũ tiếp cận chuyển đổi số, đổi mới và phát triển chương trình, học liệu số, nền tảng, hạ tầng số và quản trị số.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các chuyên gia truyền đạt về các vấn đề liên quan đến phương pháp luận chuyển đổi số ST-235 và mô hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông minh. Đây là các thông tin, kiến thức bổ ích giúp cho các đại biểu và cán bộ chủ chốt của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết, cập nhật nền tảng, cơ sở khoa học trong đánh giá, xây dựng hành lang pháp lý chuyển đổi số. Từ đó giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và đổi mới phương thức dạy học, kiểm tra, đánh giá, tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.


Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết đồng tình, đánh giá cao định hướng của nhà trường trong nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, nhà trường cần xác định tinh thần đổi mới sáng tạo, tìm tòi dựa trên cơ sở hành lang pháp lý; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện kế hoạch chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh. Bên cạnh đó, cam kết đồng hành trong việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) để qua đó kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống dữ liệu quốc gia về việc làm, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo...

MT