Hội nghị công chức và người lao động Sở TT&TT năm 2023

18/01/2023 15:13 Số lượt xem: 116

Ngày 17/01, Cơ quan - Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở TT&TT tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT; các đồng chí Phó Giám đốc Sở TT&TT; lãnh đạo, công chức và người lao động các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Toàn cảnh Hội nghị

      Năm 2022, cán bộ công chức và người lao động các phòng chuyên môn thuộc Sở đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; môi trường làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cải thiện từ cảnh quan, phương tiện và điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên; tính dân chủ trong từng đơn vị và toàn cơ quan tiếp tục được mở rộng, các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được đảm bảo và phát huy; vai trò của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thanh tra nhân dân… tiếp tục được khẳng định và phát huy.


BCH Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở TT&TT lâm thời ra mắt hội nghị

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở thành viên Văn phòng Sở TT&TT. Thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tài chính cơ quan năm 2022; công tác tài chính Công đoàn năm 2022. Đồng thời, tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Lệ Tuyết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thị Lệ Tuyết ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả các phòng chuyên môn đã đạt được trong năm 2022. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023, đồng chí đề nghị các phòng: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là liên quan đến công cuộc chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành; tích cực, chủ động đề xuất tham mưu cấp ủy, lãnh đạo Sở những vấn đề mới, cấp thiết, phù hợp; mỗi cán bộ công chức, người lao động bám sát nhiệm vụ của phòng để triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chủ động sáng tạo. Chú trọng đề cao vai trò, trách nhiệm của của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị, đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Tập trung rà soát, phát hiện, chủ động xử lý triệt để các vấn đề phát sinh theo tinh thần” ‘Việc ở đâu đều cho cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, người phụ trách giải quyết là chính - Tránh đùn đẩy, né trách nhiệm”. Quá trình giải quyết cần quán triệt phương châm “lấy đúng sửa sai”, phải dựa vào quy định của pháp luật, nguyên tắc điều lệ Đảng để giải quyết.

      Đồng chí Giám đốc Sở đề nghị BCH Công đoàn tiếp tục tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, hiệu quả; đồng thời, xây dựng kế hoạch, thực hiện quy trình công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2027; Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công chức, người lao động của Sở tốt hơn nữa.


Ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn Sở TT&TT

Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Công đoàn Sở năm 2023. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 được các cấp, ngành khen thưởng.


 


 


 


 


 

PV - MT