Hội nghị về Triển khai Đề án thành lập khu Công nghệ thông tin tập trung Bắc Ninh

15/03/2023 09:19 Số lượt xem: 79

Ngày 14/3, sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị về Triển khai Đề án thành lập khu Công nghệ thông tin tập trung (CNTTTT) Bắc Ninh. Tham dự có lãnh đạo sở TT&TT, đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương, đơn vị và lãnh đạo phòng chuyên môn liên quan.


Giám đốc sở TT&TT Nguyễn Thị Lệ Tuyết chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, sở TT&TT đã báo cáo tình hình triển khai khu CNTTTT tỉnh Bắc Ninh. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ bổ sung khu CNTTTT tỉnh Bắc Ninh vào quy hoạch tổng thể phát triển khu CNTTTT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh giao sở Xây dựng chủ trì thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Sở TT&TT đã phối hợp với sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập, trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 khu CNTTTT; tiến hành lập hồ sơ đồ án quy hoạch, hiện đang trong quá trình lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Sau khi đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu CNTTTT được thẩm định và phê duyệt, sở TT&TT sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai các bước tiếp theo để hoàn thiện đề án thành lập khu CNTTTT theo đúng quy định.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và làm rõ các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Khu CNTTTT. Qua đó, Hội nghị đã thống nhất các Sở, ngành, địa phương liên quan sẽ gửi văn bản về sở TT&TT trong ngày 15/3/2023 đối với các khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất về việc triển khai khu CNTTTT Bắc Ninh, làm cơ sở để sở TT&TT tổng hợp, báo cáo Bộ TT&TT và Chủ tịch UBND tỉnh.

KL