Hội nghị viên chức và người lao động Trung tâm CNTT&TT năm 2023

18/01/2023 16:41 Số lượt xem: 47

Sáng 18/01, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đồng chí Nguyễn Duy Quang, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm CNTT&TT.


Ra mắt Ban chấp hành công đoàn cơ sở thành viên lâm thời 

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, đồng thời thông qua báo cáo kết quả công tác Công đoàn cơ quan năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm; Báo cáo tài chính cơ quan; Báo cáo công tác tài chính Công đoàn; Các nội dung sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm...

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, viên chức và người lao động Trung tâm đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho viên chức và người lao động Trung tâm, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Nam ghi nhận, đánh giá cao các kết quả hoạt động nổi bật của viên chức và người lao động Trung tâm: Hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ năm 2022; Nội bộ đoàn kết, hợp tác, vững mạnh, kỷ cương, nền nếp; Môi trường làm việc, phương tiện được cải thiện rõ rệt; Đời sống vật chất và tinh thần của viên chức, người lao động được đảm bảo; Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên, Ban thanh tra nhân dân tiếp tục được khẳng định và phát huy.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023, đồng chí yêu cầu toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm nghiêm túc thực hiện các nội dung: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách liên quan đến công cuộc chuyển đổi số của tỉnh; Bám sát, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng; Đề cao vai trò, trách nhiệm của các trưởng phòng và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên cần tổ chức, phát động triển khai nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, phát huy vai trò trong công tác giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện văn hóa công sở, xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2027, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của viên chức, người lao động Trung tâm…


Ký kết giao ước thi đua giữa Trung tâm và Công đoàn cơ sở

Cũng tại Hội nghị, Trung tâm và Công đoàn cơ sở thành viên đã ký kết giao ước thi đua để cùng phối hợp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Công đoàn cơ sở thành viên đã phát động thi đua trong toàn thể viên chức và người lao động trung tâm để hoạt động ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, nhiều cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn Sở tặng giấy khen. Bên cạnh đó, Công đoàn cấp trên đã có những phần quà ý nghĩa, thiết thực tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2022.


Giấy khen Bí thư Đảng bộ cho Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022


Giấy khen Bí thư Đảng bộ cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022


 


 


Các cá nhân có thành tích xuất sắc được Công đoàn viên chức tỉnh tặng giấy khen


Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022


 


Đại diện Công đoàn cơ sở thay mặt Công đoàn cấp trên tặng quà các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

MT